מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מנהל אגף זהירות בדרכים, נגישות, אורח חיים בטוח
הצהרת נגישות
שולחן מנהל אגף זהירות בדרכים, נגישות, אורח חיים בטוח

שלום רב,

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח אחראי על יישום מדיניות משרד החינוך בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים (זה"ב), נגישות וחינוך לאורח חיים בטוח בכל מוסדות החינוך.

האגף אחראי על קיום רצף חינוכי בתחומים אלה בכל שלבי החינוך מהקדם-יסודי, דרך החינוך היסודי ועד לחינוך העל-יסודי ואף בסמינרים למורים. אחריות זו מקיפה את כל המגזרים וכוללת הקצאת משאבים, פיתוח חומרי למידה ופעילויות, הכשרת כוח אדם מקצועי ויישום והטמעה של הנושאים שבתחום אחריותו.

החינוך לזה"ב ולאורח חיים בטוח, כולל הקניית ידע, הקניית הרגלי התנהגות, גיבוש עמדות, טיפוח ויצירת תרבות התנהגות בטיחותית של סובלנות והתחשבות בזולת. וכן יצירת מעטפת בטיחות אישית ופיזית בארבעה מרחבי אינטראקציה: בדרכים, במרחב הציבורי, במוסדות החינוך ובבית.

אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מוביל ללימוד מיומנויות ואופני התנהגות המבוססים על מודעות ועל אחריות אישית. מטרת החינוך לזה"ב ואורח חיים בטוח הינה הפחתה משמעותית של היפגעות תלמידים ומבוגרים בתאונות דרכים בפרט ובתאונות בכלל. בתחום הנגישות, מערכת החינוך שמה לה למטרה להנגיש את המערכת ומוסדותיה על פי חוק שוויון ההזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, לטייב תהליכים פדגוגיים ולקרב לבבות לנושא הנגישות, כמו גם ליצור סביבה התומכת בקבלת האחר.

אני מאמין שעלינו לעשות כל שלאל ידינו לקדם את החינוך להתנהגות אחראית, הוגנת ובטיחותית. עלינו מוטלת החובה להכשיר את הלבבות ולהניע את המודעות והחינוך לנושאים שבתחום אחריותנו. עלינו להמשיך לפעול לקיום תהליך חינוכי רציף המקיף את כל המגזרים ונגיש לכל התלמידים.

חובתנו לחנך למניעת תאונות, למודעות לנושא הנגישות ולניהול אורח חיים בטוח. אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מוביל את התהליך הזה בשיתוף מינהלים ואגפים מקצועיים במשרד, מנהלי מחוזות במשרד החינוך, ממונים מחוזיים לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, גורמים מחוץ למשרד, מנהלי בתי הספר, רכזי זה"ב ומורים.

יחד נקדם את החינוך לזה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח, למען שלומם, נגישותם ובטיחותם של תלמידי ישראל.

מקס אבירם,
מנהל אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח

חשוב לדעת

  • חינוך לערכים - אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח במשרד החינוך, אמון על החינוך לערכים חברתיים, תרבותיים ועל הוראת נושאי הדעת שבאחריותו.
  • מקצועיות ומצוינות - האגף שוקד על טיפוח דרכי הוראה עדכניות בנושאים שבתחומי אחריותו, מפתח תכניות לימודים ויוצר חומרי למידה מתאימים, תוך חתירה למקצועיות ולמצוינות של הצוות החינוכי.
  • רכזי זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח - האגף מפעיל רכזי זה"ב בבתי הספר לקידום החינוך והוראת זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח.
  • פיתוח מקצועי – הכשרות והשתלמויות - בכל שכבות הגיל ולכל המגזרים שבמערכת החינוך מתקיימות הכשרות והשתלמויות סדירות מחוזיות וארציות. המטרה להכשיר את סגלי הוראה לריכוז מערכתי של תחומי התוכן וכך גם להוראת תכניות אגף. ההכשרות מתבצעות בדרכי הוראה חדשניות המותאמות לצרכי המערכת וברוח החינוך למאה 21.
  • בקרב התלמידים - אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח פועל להעמקת המודעות של התלמידים להתנהגות בטוחה ובטיחותית, להקניית ידע מקצועי, לפיתוח מיומנויות הנדרשות לתלמידים ולחינוך להקניית ערכים של אזרחות טובה. פעילות האגף מקיפה את כלל התלמידים במערכת החינוך בכל המגזרים.
  • שיתופי פעולה - במסגרת תפקידיו מקיים האגף קשרי עבודה עם שותפים פנים משרדיים ועם שותפים נוספים חוץ משרדיים כגון: מוסדות אקדמיה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נגישות ישראל, ארגון "בטרם", עמותת "אור ירוק", רשויות מקומיות, משטרת ישראל, מטות הבטיחות העירוניים, מגן דוד אדום, עמותות וארגוני מתנדבים.
 • בעלי תפקידים מטה האגף

  • מקס אבירם, מנהל האגף, 073-3931583, 050-6282004
  • אורית לוריא כהן, סגנית מנהל האגף, 073-3931580, 050-6282911
  • מירי חרוש, מנהלת ענף, 073-3931582, 050-6283022
  • אריאלה ליברטי הכטלינגר, מדריכה ארצית זה"ב, 073-3931541, 050-2777870
  • רות נאמן, מדריכה ארצית נגישות ואורח חיים בטוח, 073-3931540, 054-4526870
  • רחלי דיאמנט, מדריכה ארצית מדידה והערכה, תקשוב ודיגיטציה, 073-3931539, 052-2811199
  • יואב שאול, מפקח על הפיתוח המקצועי, 03-6896637, 050-6283065
  • אביבה אלעזרי, רכזת ארצית תכניות לימודים, 050-6282775
  • נחמיה זרחוביץ, יו"ר צוות כתיבת תכניות לימודים וחומרי לימוד, 052-2723800
  • אורי הכהן, מנחה ארצי תכניות בעל יסודי, 054-2233780
  • רחל עוזרי, רכזת ארצית זה"ב, 050-4282210
  • ד"ר פסיה קרולינסקי, מנחה ארצית פיתוח מקצועי, 050-2621287

  צוות האגף במחוזות

  • פולינה הדר, ממ"ח זה"ב, מחוז תל אביב 03-6896381, 054-5935044
  • יהונתן שגב, ממ"ח זה"ב, מחוז חרדי 073-3934259, 052-7146889
  • אפרת אליהו, ממ"ח זה"ב, מחוז ירושלים 073-3934261, 052-5628885
  • מרגלית רטר, ממ"ח זה"ב, מחוז צפון 073-3939735, 050-6282592
  • רוזי דוידא, ממ"ח זה"ב, מחוז דרום 073-3935547, 050-4455363
  • תמר לב, ממ"ח זה"ב, מחוז חיפה 073-3938004, 054-7728421
  • לימור חנין, ממ"ח זה"ב, מרכז 073-3937312, 050-6289016
  • זוהר דויטש, ממ"ח זה"ב, המינהל לחינוך התיישבותי 03-6898835, 050-3092800
  • איציק מלכה, ממ"ח זה"ב , חרדי 073-3934004, 050-7901891
  • סנאבל אבו עבדאת, ממ"ח זה"ב, מגזר לא יהודי 073-3938006, 050-5603486
 • אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח אחראי על יישום מדיניות משרד החינוך בחינוך לזהירות ולבטיחות בדרכים (זה"ב), נגישות וחינוך לאורח חיים בטוח בכל מוסדות החינוך. האגף אחראי על קיום רצף חינוכי בתחומים אלה בכל שלבי החינוך מהקדם-יסודי, דרך החינוך היסודי ועד לחינוך העל-יסודי ואף בסמינרים למורים. אחריות זו מקיפה את כל המגזרים וכוללת הקצאת משאבים, פיתוח חומרי למידה ופעילויות, הכשרת כוח אדם מקצועי ויישום והטמעה של הנושאים שבתחום אחריותו.
  החינוך לזה"ב ולאורח חיים בטוח, כולל הקניית ידע, הקניית הרגלי התנהגות, גיבוש עמדות, טיפוח ויצירת תרבות התנהגות בטיחותית של סובלנות והתחשבות בזולת. וכן יצירת מעטפת בטיחות אישית ופיזית בארבעה מרחבי אינטראקציה: בדרכים, במרחב הציבורי, במוסדות החינוך ובבית. אגף זה"ב, נגישות ואורח חיים בטוח מוביל ללימוד מיומנויות ואופני התנהגות המבוססים על מודעות ועל אחריות אישית. מטרת החינוך לזה"ב ואורח חיים בטוח הינה הפחתה משמעותית של היפגעות תלמידים ומבוגרים בתאונות דרכים בפרט ובתאונות בכלל. בתחום הנגישות, מערכת החינוך שמה לה למטרה להנגיש את המערכת ומוסדותיה על פי חוק שוויון ההזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, לטייב תהליכים פדגוגיים ולקרב לבבות לנושא הנגישות, כמו גם ליצור סביבה התומכת בקבלת האחר.